Ökade krav på näringslivet för säkerhets skull

Säkerhet byggs tillsammans och är större än försvaret. Regeringens mest prioriterade politikområde idag är Sveriges inre och yttre säkerhet. Utredningar pågår, lagstiftningsapparaten är i full gång och en bukett regeringsuppdrag har lämnats till myndigheterna. Sammantaget förändras regleringar för många branscher och affärsområden.

Sofia Arkelsten

Senior Director, Practice Lead Public Affairs / Corporate Communications

+46 70 358 44 43

Mail

Säkerhet byggs tillsammans och är större än försvaret. Regeringens mest prioriterade politikområde idag är Sveriges inre och yttre säkerhet. Utredningar pågår, lagstiftningsapparaten är i full gång och en bukett regeringsuppdrag har lämnats till myndigheterna. Sammantaget förändras regleringar för många branscher och affärsområden.

Ansvaret för samhällssäkerhet är gemensamt, och alla ska delta. Sverige ställer om till ett nytt normalläge. Förslagen har också generellt brett stöd i riksdagen.

Det är ett strategiskt val för företag att ta aktiv del och bidra till att politiken kan fatta så bra beslut som möjligt och åstadkomma lagar och regler som träffar rätt. Alternativet är att vänta in nya regleringar som förändrar affärsförutsättningarna och sedan anpassa sig. Det går att kombinera ansvar för samhällssäkerhet med goda konkurrensförutsättningar men för den som sitter på läktaren är det svårt att få genomslag.

Kraven ökar på att näringslivet inte bara ska låta bli att göra fel, utan snarare bidra i större utsträckning. Allt fler samhällssektorer ses som försvar och beredskap. Allt fler tekniker har dubbla användningsområden. För politiken ses det mesta som säkerhetspolitiska verktyg. Även handelspolitik. Samhällssäkerhet är en del av motståndskraften, av Sveriges hållbarhet.

Rysslands fullskaliga krig i Ukraina påverkar naturligtvis mest människorna i Ukraina. Dessutom får kriget följdverkningar för närområdet, geopolitiken, kapitalmarknaden och ekonomin.

Investeringar i försvar och säkerhet ökar dramatiskt. EU ökar försvarssamarbetet. Sverige går med i Nato. Sanktionernas effektivitet debatteras och andra länders ökade import utreds. Utländska direktinvesteringar i Sverige förhandsgranskas och strategisk infrastruktur skyddas.

Sveriges intressen ska tas tillvara i en osäker omvärld. Vi lever i en öppen och handelsberoende ekonomi. Globala värdekedjor ökar sårbarheten i försörjningsfrågor. Till det kommer att klimatförändringarnas effekter påverkar samhällssäkerheten. I politiken finns en sägning som lyder: det är som det är tills det är på ett annat sätt. Nu är det såhär. Alla kan och behöver bidra.

Mer läsning