Lösningar på byggkrisen

Enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, halverades bostadsbyggandet under första kvartalet 2023 jämfört med ett år tillbaka. En nedgång som inte varit så djup sedan fastighetskrisen i början av 1990-talet. Med anledning av det allvarliga läget samlade Hallvarsson & Halvarsson nyligen fyra bygg- och bostadsexperter till frukostseminarium och paneldiskussion för att diskutera lösningar på krisen inom bostadsbyggandet.

Anna Rasin

Senior Director

+46 76 109 05 83

Mail

Enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, halverades bostadsbyggandet under första kvartalet 2023 jämfört med ett år tillbaka. En nedgång som inte varit så djup sedan fastighetskrisen i början av 1990-talet. Med anledning av det allvarliga läget samlade Hallvarsson & Halvarsson nyligen fyra bygg- och bostadsexperter till frukostseminarium och paneldiskussion för att diskutera lösningar på krisen inom bostadsbyggandet.

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på branschorganisationen Byggföretagen, var oroad över situationen. Hon menade att läget nu är värre än under 1990-talskrisen. Antalet påbörjade nybyggnationer av bostäder förväntas i år uppgå till bara 25 000, vilket kan jämföras med 2021 då siffran var 70 000.

Ulf Hansson, divisionschef på NCC, ett av Sveriges största byggbolag, bekräftade bilden av ett bostadsbyggande som gått in i väggen. Men pekade samtidigt på att även om samhället drabbats hårt av nedgången har NCC som bolag lyckats ställa om sin verksamhet till större byggprojekt inom andra områden som sjukhus, vårdbyggnader och fängelser där det fortfarande byggs i hög takt.

Paneldeltagarna Tanja Rasmusson, Svante Jonsson, Mattias Carrass och Ulf Hansson, och moderatorn Jonas A Eriksson.

Perfekt storm på bostadsmarknaden‍

Svante Jonsson, vd för fastighetsrådgivningsföretaget Tango Capital Markets, såg framför sig en perfekt storm som nästan stoppat bostadsbyggandet. Där faktorer som höga byggkostnader, avskaffade investeringsstöd, svårigheter för fastighetsägare att ta ut rimliga hyror för nyproducerade hyresrätter, fallande bostadspriser och höjda räntor blivit till en cocktail som nästan helt gjort att bostadsproduktionen stannat av. Byggkrisen drabbar framför allt grupper som är ekonomiskt sett svagare, som exempelvis nyanlända och studenter.

Mattias Carrass, vd för SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, en av de största fastighetsägarna i Stockholm, berättade om studenters utmaning att etablera sig på bostadsmarknaden. Han lyfte att SSSB gärna vill bygga nytt men att svårigheterna med finansiering i rådande investeringsklimat samt långa och stela byggprocesser som gör att byggprojekt drar ut på tiden skapar stora problem.

Åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet‍

Samsynen mellan paneldeltagarna var stor i uppfattningen att bostadspolitiken har misskötts under lång tid av regeringar, oavsett partitillhörighet. Tiden är nu mogen för en ny bostadspolitik, men det är bråttom menade panelen. Risken är annars att många kvalificerade byggnadsarbetare försvinner från branschen. Ju färre spadar som sätts i marken nu, desto större kommer bristen på bostäder bli. Ett antal konkreta åtgärder för att hantera bostadskrisen lanserades på seminariet:

  • Inrätta en statlig kriskommission för bostadsbyggandet
  • Förbättra bostadsfinansieringen (startlån, förändrade amorteringskrav etc)
  • Se över hyresregleringen och utreda ”affordable housing”
  • Lindra regelverket för nyproduktion, korta ledtider
  • Gör det mer attraktivt att arbeta inom byggsektorn

Fortsättning följer. Hallvarsson &v Halvarsson har som ambition att följa utvecklingen och guida sina kunder i en svårnavigerad tid. Hör gärna av dig med ditt företags kommunikationsbehov eller om du har idéer och förslag på åtgärder.

Läs gärna mer om vad några av paneldeltagarna hade att säga i Dagens Industris bevakning från eventet.

Mer läsning