CSRD och ESRS – stegvis implementering för compliance

EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD – som klubbades igenom i EU-parlamentet i november kommer att ställa stora krav på företag. Och kraven gäller direkt när lagstiftningen träder i kraft.

Jenny Fransson

Senior Director, Practice Lead Sustainabiliity Affairs

+46 72 143 36 19

Mail

EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD – som klubbades igenom i EU-parlamentet i november kommer att ställa stora krav på företag. Och kraven gäller direkt när lagstiftningen träder i kraft.

För de företag som omfattas av CSRD och ESRS (European Sustainability Reporting Standards) i ett första skede – vilket är stora noterade företag för räkenskapsåret 2024 – gäller det att få väsentlighetsanalys, datainsamling, interna kontroller, mm. på plats redan under 2023 för att vara redo för rapportering nästa år. För övriga företag – alla stora företag samt små och medelstora noterade företag omfattas först 2025 resp. 2026 – så är det lite mer gott om tid. Men vad är det då man behöver göra och i vilken ände ska man börja i? Vi tänker så här:

  1. I ett första steg måste alla företag göra en väsentlighetsanalys utifrån ett dubbelt materialitetsperspektiv. Om man omfattas av CSRD/ESRS redan för räkenskapsåret 2024 så kan det vara lämpligt att göra väsentlighetsanalysen så snart som möjligt. Värt att notera är att det inte kommer att komma några riktlinjer från EU kring exakt hur väsentlighetsanalysen ska göras, utan det får man uttolka själv från utkastet till ESRS 1 General requirements.
  2. I steg två föreslår vi att företag, baserat på väsentlighetsanalysen, gör en GAP-analys mot relevanta ESRS. De slutliga ESRS ska enligt plan publiceras i juni 2023, men har man inte tid att vänta så får man även där utgå från de utkast som finns nu (justeringarna kommer vara marginella).
  3. Som steg tre bör företag göra en inventering av vilken data som finns tillgänglig för att kunna rapportera i enlighet med CSRD/ESRS. Man bör säkerställa systemlösningar, rapporteringsprocesser och interna kontroller för de upplysningar som man förväntas rapportera på.

Företag måste även fundera ett varv extra på hur man får till en effektiv rapporteringsorganisation. Det är inte bara hållbarhetsorganisationen som berörs utan CSRD/ESRS påverkar även arbetet för ekonomi- och finansfunktionen, inköp, mfl.

I de fall man har möjlighet, rent tidsmässigt, att göra en ”pilotrapportering” enligt CSRD/ESRS redan ett år innan man måste rapportera så är det bra. Då kan man testa system, processer och de interna kontrollrutinerna samt hinna göra justeringar inför skarpt läge året därpå. Det är bara i ett fåtal fall som man kommer kunna ange brist på data/upplysningar som skäl för att inte rapportera.

CSRD kräver att redovisningen granskas. För de företag som inte redan har en revisorsgranskad hållbarhetsredovisning är det hög tid att börja förbereda sig. Endast 44 procent av de stora noterade bolagen granskade sina hållbarhetsredovisningar för 2021 . Involvera därför revisorerna tidigt i arbetet och lägg upp en plan för att bli granskningsredo.

”Jag har arbetat med hållbarhetsredovisning och -rapportering i nästan 23 år och inga tidigare rapporteringskrav kommer ens i närheten av vad CSRD/ESRS kommer att kräva av företag. Det får inte underskattas hur omfattande det är! Det är viktigt att börja implementeringen av CSRD/ESRS i tid och att göra en färdplan som steg för steg tar företaget mot efterlevnad.” säger Jenny Fransson, ansvarig för Sustainability Affairs på Hallvarsson & Halvarsson.

Mer läsning