Case

Kund

Ellevio

Uppdrag

Berätta om Ellevios viktiga roll i samhället, för att fler människor ska uppleva bolaget som en attraktiv arbetsplats.

Fakta

Ellevio är ett elnätsföretag som levererar el till nästan 1 miljon kunder i Sverige. De investerar för framtiden och tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle.

Case

Tillsammans elektrifierar vi Sverige

Facts

Kund

Ellevio

Uppdrag

Berätta om Ellevios viktiga roll i samhället, för att fler människor ska uppleva bolaget som en attraktiv arbetsplats.

Fakta

Ellevio är ett elnätsföretag som levererar el till nästan 1 miljon kunder i Sverige. De investerar för framtiden och tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle.

Bakgrund

För att Ellevios en miljon kunder ska kunna leva klimatsmart måste näten byggas ut, digitaliseras och framtidssäkras. Och för att lösa sin uppgift behöver Ellvio bli fler, vilket de vill berätta med den här kampanjen. Genom att förklara vilka utmaningar bolaget har, förtydligar vi samtidigt bilden av bolagets roll i samhället, något som är relevant även för deras kunder.

Lösning

En bred kampanj i TV, utomhus samt i digitala och sociala medier. Fas två av kampanjen har ett ännu tydligare fokus på rekrytering och då ökar närvaron i kanaler som LinkedIn för att Ellevio ska hitta de medarbetarna som vill vara med och elektrifiera Sverige.

Case