Vad är egentligen en dubbel väsentlighetsanalys?

Rapportering i enlighet med EU:s nya Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD – som träder i kraft för räkenskapsåret 2024 förutsätter en gedigen väsentlighetsanalys utifrån ett dubbelt väsentlighetsperspektiv.

CSRD och ESRS – stegvis implementering för compliance

EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD – som klubbades igenom i EU-parlamentet i november kommer att ställa stora krav på företag. Och kraven gäller direkt när lagstiftningen träder i kraft.

CSRD och ESRS – när och för vilka företag?

När EUs Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD – klubbades igenom i EU-parlamentet i november 2022 så togs ett stort steg på vägen mot en strömlinjeformad hållbarhetsrapportering i paritet med den finansiella rapporteringen.