Hallvarsson & Halvarsson i Almedalen 2024

Almedalen 2024 närmar sig med stormsteg och snart är vi åter på plats i Visby. Almedalen är ingen enskild aktivitet, för att ni ska få det genomslag ni önskar hjälper H&H med arbetet inför, under och efter Almedalen.

Krisjour

Är krisen redan ett faktum? Eller känner du på dig att något är på väg att hända och behöver någon att snabbt diskutera med? Våra erfarna krisexperter finns tillgängliga för rådgivning 24/7. 010-21 22 330 kris@halvarsson.se

DUX

Uppdraget har varit att revitalisera varumärket för att kunna växa sig starkare och även attrahera nya målgrupper.

Årsredovisningsseminarium 2023

Snart är det dags för Hallvarsson & Halvarssons Årsredovisningsseminarium 2023!

Lösningar på byggkrisen

Enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, halverades bostadsbyggandet under första kvartalet 2023 jämfört med ett år tillbaka. En nedgång som inte varit så djup sedan fastighetskrisen i början av 1990-talet. Med anledning av det allvarliga läget samlade Hallvarsson & Halvarsson nyligen fyra bygg- och bostadsexperter till frukostseminarium och paneldiskussion för att diskutera lösningar på krisen inom bostadsbyggandet.

Politiken är viktigare än spelet

Sedan Tidö-avtalet presenterades har fokus legat på det politiska spelet snarare än på innehållet. Bortanför tidningsrubrikerna rymmer avtalet stora reformförslag – inte minst på hälso- och sjukvårdsområdet.

Frukostseminarium: Vägar ur byggkrisen

Hallvarsson & Halvarsson bjuder in till ett frukostseminarium om utvecklingen i fastighetssektorn. Efter år av ständig tillväxt i det svenska fastighetsbeståndet har byggnationen nu stannat av, och därmed slocknar en av de starkaste lågorna som drivit det svenska ekonomiska maskineriet. Vad behövs för att vända utvecklingen? Fredagen den 2 juni tar vi ett grepp om frågan tillsammans med fyra experter inom bygg och fastighet.