Nyheter, insikter
och event

Fastighetsbolagen anar morgonluft

Fastighetsindex på Stockholmbörsen är ned drygt 40 procent från toppnivåerna som nåddes i slutet av 2021. Men den krasch på den svenska fastighetsmarknaden som många experter förutsett har så ...

Hallvarsson & Halvarsson i Almedalen 2024

Almedalen 2024 närmar sig med stormsteg och snart är vi åter på plats i Visby. Almedalen är ingen enskild aktivitet, för att ni ska få det genomslag ni önskar ...

Skapa en snackis av årsredovisningen

Åse Bäckström, senior director på Hallvarsson & Halvarsson berättar hur man skapar en snackis av sin årsredovisning. Här bjuder hon på ett gäng övergripande rekommendationer.

Aura bygger förtroende och tillväxt

Hallvarsson & Halvarsson ingår i en av Sveriges ledande konsultgrupper tillsammans med Jung, Intellecta, Comprend, Berntzon:Bylund, Creo, Wonderland, Involve, Mods och Axiom. Under nya namnet Aura stärks grupperbjudandet för ...

Vinter bygger allians med Hallvarsson & Halvarsson

Den gröna omställningen i Norrbotten lockar till sig flera stora aktörer inom olika områden. Nu är det dags för kommunikationsbranschen att få en ny spännande etablering. – Det är ...

Vägen framåt för grön omställning

Att som företag lyckas i den gröna omställningen kräver samarbete. Under två dagar bjöd vi in ett 70-tal konsulter från det internationella nätverket FIPRA International för att sätta fokus ...

Är billig det enda skäl vi har för att köpa kronan?

Den svaga kronan har debatterats flitigt 2023. Det är en lång uppförsbacke för kronan efter det att Stefan Ingves under lång tid bankade valutan medvetslös under hans penningpolitiska experiment. ...

Behöver bankernas lönsamhet förbättras?

Bankerna tjänar mer pengar än någonsin, drivet av högre räntor. Är det verkligen motiverat eller ska politikerna kliva in och beskatta bankerna? Jämför man bankernas lönsamhet med övriga bolag ...

Ökade krav på näringslivet för säkerhets skull

Säkerhet byggs tillsammans och är större än försvaret. Regeringens mest prioriterade politikområde idag är Sveriges inre och yttre säkerhet. Utredningar pågår, lagstiftningsapparaten är i full gång och en bukett ...

Årsredovisningsseminarium 2023

Snart är det dags för Hallvarsson & Halvarssons Årsredovisningsseminarium 2023!

Lösningar på byggkrisen

Enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, halverades bostadsbyggandet under första kvartalet 2023 jämfört med ett år tillbaka. En nedgång som inte varit så djup sedan fastighetskrisen i början ...

Politiken är viktigare än spelet

Sedan Tidö-avtalet presenterades har fokus legat på det politiska spelet snarare än på innehållet. Bortanför tidningsrubrikerna rymmer avtalet stora reformförslag - inte minst på hälso- och sjukvårdsområdet.

Frukostseminarium: Vägar ur byggkrisen

Hallvarsson & Halvarsson bjuder in till ett frukostseminarium om utvecklingen i fastighetssektorn. Efter år av ständig tillväxt i det svenska fastighetsbeståndet har byggnationen nu stannat av, och därmed slocknar ...

Vad är egentligen en dubbel väsentlighetsanalys?

Rapportering i enlighet med EU:s nya Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD – som träder i kraft för räkenskapsåret 2024 förutsätter en gedigen väsentlighetsanalys utifrån ett dubbelt väsentlighetsperspektiv.

Kortvecka i Visby ställer höga krav på planering

Almedalen 2023 handlar om effektivitet och goda förberedelser. Det är betydligt kortare tid att få jobbet gjort och viktigt att prioritera!

Tobias Nässén stärker Life Science-erbjudandet

Tidigare regionrådet i Region Stockholm, Tobias Nässén ansluter till Hallvarsson & Halvarsson.

Trump, Federal Reserve, Biden, Putin och coronaviruset bakom bankoron i USA

Rodney Alfvén, ansvarig för IR och transaktioner på Hallvarsson & Halvarsson, ger en spaning över den senaste tidens oro inom banksektorn. Vad låg bakom? Vad finns det för lärdomar ...

CSRD och ESRS – stegvis implementering för compliance

EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD – som klubbades igenom i EU-parlamentet i november kommer att ställa stora krav på företag. Och kraven gäller direkt när lagstiftningen träder ...

Två seniora rådgivare som tillför unika erfarenheter från näringslivet

Hallvarsson & Halvarsson har knutit till sig två toppnamn från det svenska näringslivet.

CSRD och ESRS – när och för vilka företag?

När EUs Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD – klubbades igenom i EU-parlamentet i november 2022 så togs ett stort steg på vägen mot en strömlinjeformad hållbarhetsrapportering i paritet ...