Är billig det enda skäl vi har för att köpa kronan?

Den svaga kronan har debatterats flitigt 2023. Det är en lång uppförsbacke för kronan efter det att Stefan Ingves under lång tid bankade valutan medvetslös under hans penningpolitiska experiment. Därtill sägs att risktagare i fastighetsbranschen, högt skuldsatta hushåll, förhöjd hotbild och dagliga skjutningar tynger Sverigebilden. Andra menar att det inte är riktigt så illa. Får investerare bara en korrekt lägesbild så kommer kronan att stärkas. Regering, Riksbank och andra officiella företrädare bör därför åka utomlands och nyansera bilden, menar de. Men är det så enkelt?

Michael Wallin

Senior Director

+46 70 878 80 19

Mail

Den svaga kronan har debatterats flitigt 2023. Det är en lång uppförsbacke för kronan efter det att Stefan Ingves under lång tid bankade valutan medvetslös under hans penningpolitiska experiment. Därtill sägs att risktagare i fastighetsbranschen, högt skuldsatta hushåll, förhöjd hotbild och dagliga skjutningar tynger Sverigebilden. Andra menar att det inte är riktigt så illa. Får investerare bara en korrekt lägesbild så kommer kronan att stärkas. Regering, Riksbank och andra officiella företrädare bör därför åka utomlands och nyansera bilden, menar de. Men är det så enkelt?

”Nja, jag tror inte det spelar så stor roll. Vi är ute och träffar investerare. Jag var i London i augusti och jag ska till New York senare i höst. Utländska investerare har koll, de har verkligen järnkoll och vissa av dem har till och med bättre koll på läget här än vad investerare har här”, sade Riksbankschef Erik Thedéen till mig vid en SNS-frukost 22 september 2023.

SNS-panelen, inklusive 1:a AP-fondens VD Kristin Magnusson Bernard, påminde om att professionella investerare och hushåll övergett kronan för att investera i globalfonder och företag utomlands. ”AP7 Aktiefond har 99 procent av placeringarna utanför Sverige”, enligt dess hemsida. Anställda vid fonden som nyligen gått i pension har även de flyttat utomlands.

Ska AP7 och andra fonder bannas eller finns det ett budskap här? Vad säger det om kronan och Sverige som investeringsland? Vid en eventuell ”charmoffensiv” riskerar motfrågan från utländska investerare att bli: Om inte Sveriges statliga pensionsfonder tror på Sverige, varför ska vi göra det?

Marknaden betygsätter kronan och Sverige varje sekund. Aktieanalytiker på köpsidan brukar leta efter triggers, någon förbisedd aspekt som plötsligt kan få ett bolags potential att ses på ett nytt sätt och resultera i en kursuppgång. Ur ett investerarperspektiv är kronans betyg just nu ”SÄLJ”.

Sverige verkar inte ha någon egen dragningskraft utan kronkursen är helt beroende av när man börjar sänka räntan i USA, vilket sänker dollarkursen. En liten valuta behöver egenskaper som är attraktiva oavsett konjunktur, riskvilja eller hur andra länders räntor och valutor rör sig. Kanadadollarn är en proxy för råvaror, schweizerfrancen ses som en stabil safe-haven valuta osv. President Bidens stödpaket IRA gör det möjligt för europeiska bolag att ta del av motsvarande 4 000 miljarder kronor i skattelättnader och skattesubventioner till grön industri i USA. Detta är något som lockat bla EQT:s portföljbolag. Vad har Sverige att erbjuda? Högre relativ tillväxt? En högre, attraktivare räntenivå? En mindre volatil växelkurs?

Till syvende och sist blir frågan; varför ska jag köpa kronan?

 

 

Mer läsning